Informacje ogólne


Nasz patron - Święty Stanisław Kostka

Patron dzieci i młodzieży polskiej.

Święty Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w 1550 r. Był potomkiem dwóch znanych w Polsce w XVI w. rodów: jego ojcem był Jan Kostka herbu Dąbrowa, kasztelan zakroczymski, a matką Małgorzata z Kryskich herbu Prawdzie.

Od dzieciństwa unikał nie tylko grzechu, ale i sytuacji prowadzących do niego. Był gorliwy w modlitwie. Dojrzewało w nim przekonanie, że prawdziwa miłość do Niebieskiego Ojca wyraża się nie przez słowa, ale przez konkretny, choćby najmniejszy i najbardziej niezauważalny, czyn miłości.

W wieku 14 lat Stanisław został wysłany wraz ze starszym bratem Pawłem do prowadzonego przez jezuitów gimnazjum cesarskiego w Wiedniu, gdzie oprócz nauki prowadził bogate życie religijne. Rozwój życia duchowego miał wpływ na jego postawę wobec ludzi. Każdego traktował z szacunkiem i miłością. Zjednywał tym sobie nauczycieli, kolegów oraz służących.

Ważną sprawą w życiu Stanisława było umartwienie. Przed przyjęciem Komunii Świętej pościł nie od północy, jak nakazywały ówczesne przepisy, ale już od poprzedniego dnia. Biczował się i spał na podłodze nawet w ostatnich dniach życia, dlatego już w oczach współczesnych uchodził za świętego.

Naród polski przypisuje świętemu Stanisławowi zwycięstwo odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. Przed cudownym obrazem Świętego w katedrze lubelskiej modlił się król Jan Kazimierz, dziękując mu za zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem w 1651 r.

Ciało Świętego Stanisława spoczywa w kościele Świętego Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. W 1926 r. sprowadzono do Polski, do Rostkowa, część relikwii Świętego, a w uroczystościach wziął udział ówczesny prezydent państwa Ignacy Mościcki. Na początku XX w. Świętego Stanisława ogłoszono patronem polskiej młodzieży. W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go jednym z głównych patronów Polski, co niewątpliwie przyczyniło się do wzmożenia kultu. W 1974 r. ze względów duszpasterskich świąteczne wspomnienie Świętego Stanisława, patrona dzieci i młodzieży, przeniesiono z 13 listopada na 18 września, by na progu roku szkolnego prosić dla nich o błogosławieństwo.