Rekrutacja


2020/2021

Od dnia 11.03.2020 r. dokumenty dotyczące rekrutacji należy wysyłać na adres:

spkostowiec@nadarzyn.pl z dopiskiem Rekrutacja 2020/2021

lub pocztą tradycyjną na adres Szkoła Podstawowa w Kostowcu, ul. Matki Florentyny Dymman 5, 05-831 Młochów

lub dostarczyc osobiście po 25 marca 2020 r.

 

Harmonogram czynnosci rekrutacyjnych - aktualizacja z dnia 12.03.2020 r.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP IM. ŚW. ST. KOSTKI W KOSTOWCU

 

REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego

ZAŁĄCZNIKI NR 3,4,5,6,7

(oświadczenie dot. rodziny wielodzietnej, oświadczenie o wychowywaniu dziecka samotnie,

oświadczenie o pobycie dziecka pow. 5 godz. dziennie, informacje dodatkowe, potwierdzenie woli przyjęcia)

 

Rekrutacja do klasy I  - dokumenty:

 

Procedura przyjmowania dzieci do klasy I

Załączniki do procedury przyjmowania dzieci do klasy I

Potwierdzenie woli przyjęcia

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I – szych publicznych szkół podstawowych oraz  do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.

 

 

 

2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - dokumenty:

Regulamin rekrutacji

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3,4,5,6

Potwierdzenie woli przyjęcia

 

Rekrutacja do klasy I  - dokumenty:

Procedura przyjmowania dzieci do klasy I

Załączniki do procedury przyjmowania dzieci do klasy I

Potwierdzenie woli przyęcia

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas I – szych publicznych szkół podstawowych oraz  do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.

 

Obwód szkoły określa Uchwała nr IX.93.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowcu, ul. Matki Florentyny Dymman 5.