Ogłoszenia Rady Rodziców


Szanowni Rodzice,

Na ostatnim zebraniu szkolnym, spośród członków Trójek Klasowych, w wyniku głosowania, została wybrana Rada Rodziców, która będzie nas wszystkich reprezentować oraz współpracować z dyrekcją I nauczycielami, abyśmy wspólnie działali dla dobra naszych pociech.

Przewodniczącą Rady Rodziców została Beata Kozłowska, zastępcą Ania Tyskow, a skarbnikiem Renata Opłocka. Dotychczasowy przewodniczący Adam Malinowski zadeklarował, że będzie czynnie uczestniczył i pomagał w pracach nowo wybranej Rady.

Podjęliśmy decyzję, że wysokość składki pozostaje taka sama, jak w zeszłym roku szkolnym z założeniem, że podobnie jak w latach ubiegłych uda nam się osiągnąć blisko 100% wpłat.
I tak za:
• pierwsze dziecko – 70 zł
• drugie dziecko – 30zl
• trzecie dziecko – zwolnione z opłat.

Pieniądze można wpłacać na konto w Banku Millenium:
Rada Rodziców
66 1160 2202 0000 0003 6053 4648
lub
bezpośrednio do skarbnika klasowego, który przekaże pieniądze do członka RR.

Przypominamy, że wpłaty są dobrowolne, niemniej jednak kierując się dobrem naszych dzieci i ich potrzebami bardzo liczymy, że wszyscy z nas wpłacą przynajmniej wyżej wymienioną kwotę.
Zebrane pieniądze przeznaczone są na konkursy, imprezy sportowe i szkolne, bal karnawałowy, piknik rodziny, kwiaty i wiązanki związane ze szkolnymi uroczystościami, nagrody itp.

W porozumieniu z Dyrekcją chcemy zakupić poidełko z kranikiem, aby dzieci mogły pić i napełniać
butelki przefiltrowaną wodą. Podczas budowy sali gimnastycznej została przygotowana odpowiednia instalacja. Zamierzamy zorganizować dodatkową zbiórkę pieniędzy na ten cel, która rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek.

Zapraszamy wszystkich rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły. Czekamy na fajne pomysły i inicjatywy z Państwa strony. Razem zrobimy więcej.