e - Twinning


W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do Europejskiego programu e –Twinning, w ramach którego, wraz z uczniami z Hiszpanii, realizuje projekt pod hasłem: CULTURE PROJECT

Podstawowe cele programu e-Twinning to:

*Budowanie świadomości europejskiej oraz popularyzowanie idei integracji europejskiej.

*Propagowanie wśród uczniów wiedzy o Europie, Polsce, regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym .

*Rozwój aktywnościi uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się jezykiem angielskim.

*Promocja wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

* Dzielenie się ze szkołą partnerską informacjami na temat naszego państwa, stylu życia, kultury, tradycji, szkoły, uczniów, zainteresowań . Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami ze szkołą partnerską. Poznajemy kolegów z innych krajów europejskich i zachęcamy ich aby poznali bliżej nas.

       W skład grupy realizującej projekt wchodzą uczniowie klasy IV,V oraz VI. Są to: Kinga Świercz, Jan Bąk, Hana Vu, Małgorzata Śmigielska, Zuzanna Małecka, Maja Orłowska, Urszula Wąsiewicz, Patrycja Suszek, Gabrysia Budziszewska, Roksana Wojtyniak, Kacper Osiakowski oraz Bartek Nogal.

W ramach realizacji projektu Culture project  uczniowie wykonali nastepujace zadania:

* Przygotowano prezentację uczestników projektu. Jej autorem jest uczeń klasy VI – Jan Bąk.

* Opracowano logo projektu. Jego autorem jest uczennica klasy VI – Małgorzata Śmigielska.

* Uczniowie opracowali także prezentacje szkoły.

* Zrealizowano zagadnienie: Our school life. Uczniowie preprowadzili ze sobą wywiady dotyczące pracy szkoły, nauczanych przedmiotów, zajęć dodatkowych. Autorem prezentacji jest Jan Bąk – uczeń klasy VI.

* Celem realizacji zdania Our favourite board games przygotowaliśmy  krótkie filmy instruktażowe prezentujące zasady gier planszowych, w które lubimy grać. .

A skoro … Christmas is coming uczniowie przygotowali także presentacje I filmy prezentujące tradycje bożonarodzeniowe w Polsce.