Dodatkowe dni wolne


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

14 października 2019

2,3 stycznia 2020

30 kwietnia 2020

12 czerwca 2020