Dodatkowe dni wolne


 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2018/2019:                                                                                         

- 19 września 2018 r.

- 02 listopada 2018 r.

- 29,30 kwietnia 2019 r.

- 02 maja 2019 r.