Dodatkowe dni wolne


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

12,13 listopada 2020

4,5 stycznia 2021

04 czerwca 2021