Dodatkowe dni wolne


 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2017/2018:                                                                                         

- 2 listopada 2017 r.,

- 3 listopada 2017 r.,

- 30 kwietnia 2018 r.,

- 2 maj 2018 r.,

- 4 maj 2018 r.,

- 1 czerwca 2018 r.