Skład Rady Rodziców


Skład Rady w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący: Artur Kostecki
Zastępca: Adam Malinowski
Sekretarz: Marzena Wąsiewicz

Komisja rewizyjna :

Składki na komitet rodzicielski


I dziecko – 70 zł
II dziecko – 30 zł
III dziecko – zwolnione