Zebrania rodziców


                   

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

klasy 0 - III  godz. 17.00

klasy IV - VIII godz. 18.00

 

15.09.2020 r.  

27.10.2020 r.  - konsultacje

 

15.12.2020 r. - poinformowanie o ocenie niedostatecznej na I semestr

 

23.03.2021 r.  - konsultacje

        

01.06.2021 r.   -  poinformowanie rodziców o proponowanych

                              ocenach klasyfikacyjnych końcowo rocznych