Zebrania rodziców


                   

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2018/2019

 godz. 17.30

 

18.09.2018 r.  

06.11.2018 r. - konsultacje

 

11.12.2018 r. -  poinformowanie rodziców o proponowanych  ocenach

                           klasyfikacyjnych na I semestr

 

12.03.2019 r. - konsultacje

16.04.2019 r. - konsultacje

        

28.05.2019 r. - poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach

                           klasyfikacyjnych końcowo rocznych