Zebrania rodziców


                   

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2019/2020

 godz. 17.30

 

17.09.2019 r.  

05.11.2019 r.  - konsultacje

 

17.12.2019 r.   - poinformowanie rodziców o ocenach

                            niedostatecznych na I semestr

 

24.03.2020 r.  - konsultacje

        

02.06.2020 r.   -  poinformowanie rodziców o proponowanych

                              ocenach klasyfikacyjnych końcowo rocznych