Sport


 

       W szkole wiele uwagi poświęcamy rozwojowi sportu - prowadzimy zajęcia SKS, na których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i nabywają umiejętności gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę, tenis stołowy i unihokej. Zajęcia SKS prowadzone są w poniedziałki i piątki po lekcjach. 

       Szkoła uczestniczy również w projekcie „Umiem pływać”, gdzie najmłodsi uczniowie, dzieci z klasy I bezpłatnie wyjeżdżają na basen i nabywają umiejętność pływania pod okiem instruktorów. Zajęcia te odbywają się w każdy piątek po lekcjach. Program obejmuje 20 godzin nauki. W naszej szkole działa Sekcja Strzelecko Obronna. Na tych zajęciach kształtowane są postawy patriotyczne oraz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną.

       Od września 2016r. szkoła uczestniczy w projekcie „Mały Mistrz” i jest to akcja skierowana dla dzieci z klasy I, mająca na celu poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klasy I. Dzięki temu projektowi szkoła dostała nowy sprzęt sportowy.

       Ponadto szkoła uczestniczy już drugi rok w projekcie Kluby Sportowe Orange, gdzie po przez rywalizację wyrabiają nawyki aktywności fizycznej.  

 

                                                                               Nauczyciel w-f

                                                                                  Marcin Mlekicki