Nauczyciele


                               Wykaz pracowników pedagogicznych

                            SP w Kostowcu w roku szkolnym 2019/2020

 

Bajnóg Agnieszka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel plastyki

Bogacka Agnieszka - nauczyciel języka hiszpańskiego, wychowania przedszkolnego

Borowska Urszula – nauczyciel biologii

Cisek Katarzyna  – nauczyciel geografii

Czapska Luiza – terapia logopedyczna

Dąbrowska Teresa – nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

Dośpiał Patrycja – nauczyciel języka hiszpańskiego

Duda Mariola – nauczyciel techniki

Fertacz Magdalena – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły

Kaczmarek Jolanta – nauczyciel muzyki,

Kuczewska Marta – psycholog szkolny, terapia pedagogiczna

Kwapisz Tomasz – nauczyciel języka polskiego

Mlekicki Marcin – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

Nowakowski Ludwik – nauczyciel religii

Piekarska Kinga – nauczyciel wspomagający

Pleban Monika – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Sawiak Daniel – nauczyciel języka angielskiego

Smyk Joanna – nauczyciel wspomagający

Szamota Kamil – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ślifirczyk Katarzyna – nauczyciel wychowania fizycznego

Śmigielska Dorota – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca świetlicy

Walaszko Katarzyna – nauczyciel religii

Wilamowska Zofia – nauczyciel matematyki, nauczyciel chemii

Woźniak Małgorzata – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Zakrzewska Justyna – nauczyciel informatyki

Zwolińska Małgorzata – nauczyciel historii, języka angielskiego, wychowawca świetlicy

Żurecka Jolanta – nauczyciel fizyki, matematyki