Nauczyciele


                         

                          Wykaz pracowników pedagogicznych

                      SP w Kostowcu w roku szkolnym 2020/2021

 

Bajnóg Agnieszka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel plastyki

Bakalarski Henryk – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Borowska Urszula – nauczyciel biologii

Curyl Paweł – nauczyciel wychowania fizycznego

Czapska Luiza – terapia logopedyczna

Dąbrowska Teresa – nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

Duda Mariola – nauczyciel techniki

Fertacz Magdalena – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły

Golianek Ewelina  – nauczyciel geografii

Kaczmarek Jolanta – nauczyciel muzyki

Kuczewska Marta – psycholog szkolny, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe

Lewandowska Paulina – wychowawca świetlicy

Mlekicki Marcin – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

Nowakowski Ludwik – nauczyciel religii

Piekarska Kinga – nauczyciel wspomagający

Pleban Monika – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, terapia pedagogiczna

Sawiak Daniel – nauczyciel języka angielskiego

Smyk Joanna – nauczyciel wspomagający, wdż

Studzińska Elwira – nauczyciel języka hiszpańskiego

Szamota Kamil – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Szefer Malwina – nauczyciel języka polskiego

Śmigielska Dorota – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca świetlicy

Walaszko Katarzyna – nauczyciel religii

Wasilewska Katarzyna – pedagog szkolny

Wilamowska Zofia – nauczyciel matematyki, nauczyciel chemii

Woźniak Małgorzata – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Zakrzewska Justyna – nauczyciel informatyki

Zwolińska Małgorzata – nauczyciel historii, języka angielskiego

Żurecka Jolanta – nauczyciel fizyki, matematyki