Nauczyciele


                               Wykaz pracowników pedagogicznych

                            SP w Kostowcu w roku szkolnym 2017/2018

 

Bajnóg Agnieszka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel plastyki

Dąbrowska Teresa – nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

Dośpiał Patrycja – nauczyciel języka hiszpańskiego

Fertacz Magdalena – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły

Krawczyk Anna – nauczyciel muzyki

Kuczewska Marta – psycholog szkolny

Łukasik Katarzyna – nauczyciel informatyki, techniki,  wychowawca świetlicy

Mlekicki Marcin – nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Molenda Karolina – nauczyciel języka polskiego, terapia logopedyczna

Nosek Hubert – pedagog szkolny

Pleban Monika – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Podsiedlak Monika– nauczyciel języka angielskiego

Szajkowska Bożena – nauczyciel języka angielskiego

Szamota Kamil – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Szmel Maciej – nauczyciel historii, wychowawca świetlicy

Śmigielska Dorota – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca świetlicy

Walaszko Katarzyna – nauczyciel religii

Wilamowska Zofia – nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy

Woźniak Małgorzata – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz