Nauczyciele


                               Wykaz pracowników pedagogicznych

                            SP w Kostowcu w roku szkolnym 2018/2019

 

Bajnóg Agnieszka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel plastyki

Borowska Urszula – nauczyciel biologii

Chrostek  Kamila – nauczyciel fizyki

Czapska Luiza - terapia logopedyczna

Dąbrowska Teresa – nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

Dośpiał Patrycja – nauczyciel języka hiszpańskiego

Duda Mariola – nauczyciel techniki

Fertacz Magdalena – nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły

Krawczyk Anna – nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy

Kuczewska Marta – psycholog szkolny, terapia pedagogiczna

Kwapisz Tomasz – nauczyciel języka polskiego

Mlekicki Marcin – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

Nosek Hubert – pedagog szkolny

Nowakowski Ludwik – nauczyciel religii

Piekarska Kinga – nauczyciel wspomagający

Pleban Monika – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Szamota Kamil – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ślifirczyk Katarzyna – nauczyciel wychowania fizycznego

Śmigielska Dorota – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowawca świetlicy

Trzaska Ireneusz – nauczyciel geografii

Wach Andrzej – nauczyciel wspomagający

Walaszko Katarzyna – nauczyciel religii

Wilamowska Zofia – nauczyciel matematyki, chemii

Woźniak Małgorzata – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Zakrzewska Justyna – nauczyciel informatyki

Zwolińska Małgorzata – nauczyciel historii, języka angielskiego, wychowawca świetlicy