Dyrekcja


Dyrektor szkoły p. Magdalena Fertacz

Przyjmuje:

  • w poniedziałki w godz. 10.35 – 12.00
  • w dni spotkań z rodzicami w godz. 16.30 – 17.30
  • w innych terminach ustalonych wcześniej z dyrektorem.