Przyjaciele Szkoły


Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Stauetkę „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby i instytucje szczególnie zasłużoną na rzecz naszej placówki. Ich działania w istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły, popraw bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Wnioski o przyznanie statuetki mogą składać przedstawiciele organów szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Statuetkę „Przyjaciel Szkoły” otrzymali:

2006 rok

1. Janusz Grzyb - WÓJT GMINY NADARZYN
2. Bożena Michalska - PRZEDSTAWICIEL FIRMY „GRANNA” /SPONSOR MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA KL. II-III
3. Franciszek Antonik - EMERYTOWANY DYREKTOR SZKOŁY
4. Wiesława Radziuk - DYREKTOR BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE

2007 rok

1. Mirosław Kalisiewicz -PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
2. s. Genowefa Kaczmarczyk - EMERYTOWANA KATECHETKA
3. Agnieszka Kuźmińska - V-CE WÓJT GMINY NADARZYN
4. Grzegorz Tyszko - MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY

2008 rok

1. Małgorzta Laszuk -EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA
2. Elżbieta Kobylińska -EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA
3. Tomasz Muchalski - CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

2009 rok

1. Agnieszka Bożek - RODZIC
2. Katarzyna Perzyna - SKARBNIK RADY RODZICÓW
3. Maria Jaworska - INSPEKTOR OŚWIATY URZĘDU GMINY NADARZYN

2010 rok

1. Ewa Olczak - RODZIC
2. Piotr Kozłowski - PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NADARZYN