Rok szkolny 2009/2010

02.12.2009

W naszej szkole znajduje się nowoczesna pracownia internetowa, która została pozyskana w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe – szansą na lepszy start w nowoczesną przyszłość dzieci i młodzieży Gminy Nadarzyn”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Pozyskanie tej pracowni pozwoliło zwiększyć liczbę zajęć komputerowych oraz bardziej je urozmaicić. Oprócz zajęć wynikających z programu nauczania dzieci zarówno z klas młodszych jak i starszych uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (kołach informatycznych). W ramach tego projektu szkoła wzbogaciła się również o tablicę interaktywną, która została zainstalowana w sali uczniów klas młodszych.