INFORMACJA

22.10.2020

 
W przypadku braku decyzji ze strony rządu o wprowadzeniu w klasach starszych szkół podstawowych nauczania hybrydowego czy też zdalnego, organ prowadzący szkoły gminy Nadarzyn, po konsultacji z dyrektorami jednostek podjął decyzję, o wprowadzeniu w szkołach NAUCZANIA HYBRYDOWEGO w trybie dwutygodniowym od poniedziałku 26 października 2020 r. dla klas V, VI i VII.
Klasy VIII mające przed sobą egzamin i w niedalekiej przyszłości wybór szkoły ponadpodstawowej pozostają w trybie nauki stacjonarnej.
Dynamicznie postępujące zagrożenie epidemiologiczne oraz troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół podstawowych jest najważniejszym powodem takiej decyzji.
Z chwilą podjęcia przez rząd decyzji w sprawie zmiany sposobu organizacji pracy szkół podstawowych, dyrektorzy placówek i organ prowadzący dostosują się do wytycznych.
Informacje o organizacji nauczania otrzymają Państwo od dyrektorów placówek.

Konkurs Plastyczny „Rolnik jak malowany”

19.10.2020

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Rolnik jak malowany”, dedykowanego dzieciom w wieku od 4 do 9 lat oraz ich rodzicom/opiekunom.

Konkurs nie jest skomplikowany i ma na celu umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, wyzwolenie naturalnej kreatywności oraz propagowanie wiedzy na temat spisów rolnych. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (techniką dowolną) prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące rolnika w świetle trwającego spisu rolnego. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 lat i 7-9 lat w terminie od 5 do 25 października 2020 r. Sto osób, w każdej kategorii wiekowej, których prace plastyczne zostaną dostarczone jako pierwsze zostanie nagrodzonych atrakcyjnym zestawem gadżetów PSR 2020.

Zasady uczestnictwa w Konkursie zostały szczegółowo opisane w Regulaminie, który wraz z innymi dokumentami umieściliśmy na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ w zakładce Konkurs Plastyczny „Rolnik jak malowany”.

 

Rodzicu/Opiekunie,

Aby Twoje małoletnie dziecko mogło wziąć udział w konkursie wyślij w jego imieniu skan lub zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej, skan lub zdjęcie wypełnionej i czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz ze skanem lub zdjęciem czytelnie podpisanego Oświadczenia przeniesienia praw autorskich (Załącznik nr 3 do Regulaminu) na adres e‑mail: KONKURSYUSWaw@stat.gov.pl.

 

Zachęcamy do udziału,

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie


Informacje

12.10.2020

 


Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym PSR 2020

07.10.2020

Szanowni Rodzice

Wiadomość kierujemy do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

Cały czas trwa Powszechny Spis Rolny. Jeśli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza spisowego, może zadzwonić do Państwa rachmistrz w celu przeprowadzenia spisu. Rachmistrz może zadzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.

Nadal można skorzystać z formularza online dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – najwygodniejszej formy przekazania danych. Wypełniając ankietę mogą Państwo samodzielnie, bez udziału osób trzecich, przekazać dane o swoim gospodarstwie. Wcześniejsze przygotowanie informacji o np. powierzchni działki, uprawach, nawozach znacznie usprawnia i przyspiesza wypełnianie formularza. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1.

Gmina, w której Państwo mieszkacie bierze udział w konkursie dla Gminnych Biur Spisowych w województwie mazowieckim.  Nagrodą dla zwycięskiej gminy jest aż 50 zestawów sportowych dla szkół i atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Zasady konkursu są bardzo proste: nagrodę wygrywa gmina z najwyższym odsetkiem rolników spisanych samodzielnie przez Internet. Jeżeli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza, nie ma na co czekać. Jego wypełnienie nie zabiera wiele czasu, natomiast z nagród może skorzystać wiele dzieci.

Jeżeli nie prowadzą Państwo gospodarstwa rolnego, ale w rodzinie, sąsiedztwie lub okolicy mają Państwo znajomych rolników, prosimy o przekazanie im informacji o konkursie. Każdy wypełniony formularz zwiększa szansę na wygraną atrakcyjnych nagród dla miejscowych szkół i przedszkoli.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie


Konkursy przedmiotowe 2020/2021

11.09.2020

 

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 47 z dnia 9 września 2020 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:

  • Harmonogramy konkursów przedmiotowych wymagają przeprowadzanie w jednym dniu dwóch konkursów, w różnych godzinach.
  • Na etapie rejonowym konkursy przedmiotowe będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczniów – uczestników etapu rejonowego. Prace będą sprawdzane przez Rejonowe Komisje Konkursowe we właściwych Wydziałach MSCDN

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464

                          


SPIS ROLNY

07.09.2020

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym PSR 2020

Szanowni Rodzice

Poniższą wiadomość kieruję do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

Jeśli otrzymali Państwo list Prezesa GUS z informacją o badaniu, oznacza to, że jesteście zobowiązani w terminie od 1 września do 30 listopada do udziału w spisie rolnym. W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, gorąco zachęcam, aby w tym trudnym czasie znaleźć chwilę na wypełnienie elektronicznej ankiety dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1. Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, Urząd Gminy przygotował specjalne stanowisko komputerowe do samospisu.

Zdaję sobie sprawę, że strach i niepewność związana z edukacją swoich dzieci w czasie pandemii, na pewno zaprząta teraz Państwa głowy bardziej niż Powszechny Spis Rolny. Dla gminy jednak obie te kwestie są bardzo ważne, ponieważ spis ma ogromne znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. Takie badanie polskiego rolnictwa realizowane jest raz na 10 lat.

Zachęcam również do udzielenia wsparcia i przekazania informacji o Powszechnym Spisie Rolnym osobom objętym obowiązkiem spisowym w najbliższej rodzinie. Spiszmy się, jak na rolników przystało.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński


Ogłoszenie o pracę

28.08.2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego  w wymiarze 1 etatu od 1 września  2020 r. 

CV prosimy przesłać na adres e-mailowy: spkostowiec@nadarzyn.pl  Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły pod nr telefonu (22) 729 91 69.

 

Jeśli chce Pani/Pan abyśmy zachowali Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia kandydatury również w ramach późniejszych rekrutacji prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez Szkołę Podstawową w Kostowcu  w celach udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

Szkoła Podstawowa w Kostowcu nie wymaga podania szerszej ilości danych osobowych niż te wymienionee w art. 221 KP. Jeśli decyduje się Pani/Pan na przesłanie innych informacji, wykraczających poza te wymienione w art. 221 KP, będzie to traktowane przez Administratora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH

 Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu  ul. Matki Florentyny Dymman 5, 05-831 Młochów

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa tj. art. 221 KP oraz w przypadku danych nadmiarowych Pani/Pana zgoda.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub świadczącym usługi pośrednictwa pacy- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów ze administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wyłonienia kandydata i zakończenia rekrutacji. Po tym czasie, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zostaną usunięte.

PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.


 


Rekrutacja uzupełniająca do klasy I na rok szk. 2020/2021

26.08.2020

Uczeń niezakwalifikowany - brak wolnych miejsc

1. Karol Radtke


Organizacja zajęć w szkole od 1 września 2020 roku.

26.08.2020

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez rodzica/opiekuna nie wykazującego objawów chorobowych, który pozostaje w wyznaczonej strefie – w holu wejściowym;
 3. Na terenie szkoły konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej – maseczka zakrywająca usta i nos lub przyłbica;
 4. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą noszą w częściach wspólnych szkoły – w szatni, na korytarzach podczas przerw, a także w razie potrzeby;
 5. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie nie muszą korzystać z maseczek;
 6. Uczniowie i pracownicy wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób;
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły według harmonogramu (otrzymają go 1. września od swoich wychowawców);
 8. W przypadku zauważenia u ucznia objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar) uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, rodzic zostanie natychmiast poinformowany o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu;
 9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, którym zostanie za zgodą rodzica zmierzona temperatura dziecku. Termometr dezynfekuje się po każdym użyciu;
 10. Uczniowie w ciągu dnia przebywają w stałych salach;
 11. Przerwy będą organizowane na korytarzu szkoły naprzemiennie, uczniowie spędzają je w wyznaczonych miejscach;
 12. Nauczyciele klas I-III organizują dla swoich uczniów przerwy w interwałach odpowiednich do potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut;
 13. Sale lekcyjne, korytarze wietrzone są co godzinę, lekcje mogą odbywać się przy otwartych uchylnie oknach;
 14. Uczeń przynosi własne przybory i podręczniki, uczniowie nie wymieniają się przyborami między sobą;
 15. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (gier, zabawek, książek, maskotek, itp.);
 16. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny – mycie rąk (po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z dworu, przed jedzeniem), zasłanianie ust i nosa podczas kasłania lub kichnięcia, unikanie dotykania nosa, ust i oczu;
 17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy i w salach lekcyjnych, ze względów bezpieczeństwa pobyt dziecka w świetlicy należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
 18. Rodzic może pobrać kartę zgłoszenia dziecka ze strony internetowej i przekazać ją przez dziecko w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej na furtce szkolnej, lub przesłać e-mailem na adres szkoły. Kartę należy złożyć do 4 września br.
 19. Uczniowie spożywają posiłki w czasie wyznaczonych przerw zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 20. Rodzic zapisuje dziecko na obiad przez aplikację zamówposiłek.pl

 

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ