Sekretariat szkoły

15.05.2019

W dniach 16-17 maja  2019 r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.


Dyżur wakacyjny

08.05.2019Informacja

26.04.2019

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
w zawiązku z zawieszeniem akcji strajkowej od najbliższej soboty, tj.od 27. kwietnia br. informuję, że od 6. maja zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, pozalekcyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji.
              Jednocześnie przypominam, że dni 29,30. kwietnia i 2. maja br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbywać się będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30-16.30.

Z poważaniem,
Magdalena Fertacz


Informacje dla rodziców

23.04.2019

Szanowni Rodzice,
informuję, że od 24.04.2019 r. do odwołania akcji strajkowej nie ma zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńcze będą organizowane w godz. 7.30 - 15.30 jedynie dla tych dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Dyrektor szkoły


Sekretariat szkoły

17.04.2019

W dniu 19 kwietnia 2019 r. sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 8.00 - 12.00.


Informacje dla rodziców

09.04.2019

Szanowni Rodzice!

Dwa pierwsze dni strajku oświatowego w naszej Gminie dzięki w dużej mierze Państwa podejściu i zrozumieniu dla postulatów nauczycieli przebiegły bardzo spokojnie. Za co serdecznie dziękujemy.

W związku z trwającym protestem nauczycieli i narzuconym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej samorządom i dyrektorom szkół obowiązku przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i uczniów klas ósmych informujemy, że pomimo ograniczonych możliwości kadrowych i w skrajnie trudnych warunkach organizacyjnych oba egzaminy w naszej Gminie się odbędą zgodnie z terminem. W swojej decyzji o przeprowadzeniu testów kierujemy się wyłącznie dobrem dzieci, wychodząc na przeciw potrzebom rodziców, uczniów i samych nauczycieli, dla których zaistniała sytuacja jest szczególnie trudna i obciążająca.

 

Jednocześnie w związku z koniecznością zatrudnienia wszystkich dostępnych pracowników oświatowych z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia egzaminów, dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki od środy 10 kwietnia do środy 17 kwietnia  przygotowaliśmy następujące propozycje:

 

od środy 10 kwietnia do piątku 12 kwietnia:

- Szkoła Podstawowa w Ruścu  (hala sportowa) - Akademia Schaby - zajęcia od godziny 8.30 do 15.00 prowadzi trzech instruktorów;

- Szkoła Podstawowa w Nadarzynie (hala sportowa) – uczniowie w wieku 7 – 12 lat – zajęcia sportowe prowadzi trzeci instruktorów Gminnego Ośrodka Sportu;

- Świetlica w Urzucie, al. Katowicka 360 – w godz. 8.00 – 16.00 (możliwość pozostawienia dziecka od godz. 7.50).

OBOWIĄZUJĄ zapisy WYŁĄCZNIE telefonicznie, pod nr tel.: 605-911-287, 9 kwietnia. w godz. 14.00 - 18.00.

Liczba miejsc – 15, przed pozostawieniem dziecka obowiązkowo należy podpisać Regulamin, Kartę Uczestnika oraz Klauzulę RODO.

Konieczne: buty na zmianę, jedzenie i picie w ilości wystarczającej na cały pobyt dziecka.

od środy 10 kwietnia do środy 17 kwietnia

- Alternatywne warsztaty NOK i Biblioteki Publicznej w Nadarzynie dla dzieci 7-12 lat w godz. 8.30 – 13.00 NOK, pl. Poniatowskiego 42 (możliwość pozostawienia dziecka od godz. 8.20) w godz. 13.00 – 15.00 - Biblioteka Publiczna – wejście od strony ronda (numer do osoby kontaktowej, która udzieli wszelkich informacji: 22 729 89 13 w. 12).

OBOWIĄZUJĄ zapisy WYŁĄCZNIE telefonicznie, pod nr tel.: 22 729 89 15, 9 kwietnia. w godz. 14.00 - 18.00.

Liczba miejsc – 15, przed pozostawieniem dziecka obowiązkowo należy podpisać Regulamin, Kartę Uczestnika oraz Klauzulę RODO.

Konieczne: buty na zmianę, jedzenie i picie w ilości wystarczającej na cały pobyt dziecka.

 

- Świetlica w Parolach, ul Olesińska 5 – środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 16.00 (możliwość pozostawienia dziecka od godz. 7.50).

OBOWIĄZUJĄ zapisy WYŁĄCZNIE telefonicznie, pod nr tel.: 605-911-300, 9 kwietnia w godz. 14.00 - 18.00.

Liczba miejsc – 15, przed pozostawieniem dziecka obowiązkowo należy podpisać Regulamin, Kartę Uczestnik, oraz Klauzulę RODO.

Konieczne: buty na zmianę, jedzenie i picie w ilości wystarczającej na cały pobyt dziecka.

Przez cały okres strajku Publiczne Przedszkola Gminy Nadarzyn: PP Nadarzyn, PP Wolica, PP Młochów pracują zwyczajowo świadcząc wszystkie usługi oferowane w placówce.

Podobnie w czasie trwającego strajku, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” proponuje zajęcia opiekuńcze w godz. 8.30-16.30:

- w siedzibie  w Nadarzynie, ul. Kościelna 3 – zapisy telefoniczne 22 739 73 11,

- w siedzibie w Młochowie, ul. Mazowiecka 15 – zapisy telefonicznej 22 729 90 47.

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN ALTERNATYWNYCH WARSZTATÓW W ŚWIETLICACH NOK - Karta uczestnika, Klauzula RODO

REGULAMIN ALTERNATYWNYCH WARSZTATÓW NOK I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NADARZYNIE Karta uczestnika, Klauzula RODO

 

Wójt Gminy Nadarzyn i Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie.


Strajk w szkole

03.04.2019

Szanowni Rodzice,

w związku z prawdopodobną akcją strajkową od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania informuję, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Ewentualne zajęcia opiekuńcze będą realizowane w godzinach 7:30 – 15:30. 
Proszę Państwa o zrozumienie i zorganizowanie opieki swoim dzieciom. 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art.32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2016 r. poz.157 oraz z 2017 r. poz.60) matce lub ojcu przysługuje zasiłek w razie konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Jest to usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy. O zasiłek starać się może rodzic objęty ubezpieczeniem chorobowym. Może to być zarówno ubezpieczenie obowiązkowe jak i dobrowolne. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (druk Z-15A).

Z poważaniem, 
Magdalena Fertacz

 


Szkolenie

03.04.2019


Rekrutacja 2019/2020

27.02.2019


Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją dostępne do pobrania ze strony internetowej - zakładka dokumenty szkolne - rekrutacja 2019/2020 lub w sekretariacie szkoły.

Terminy składania deklaracji o przyjęcie:

Do oddziału przedszkolnego
26.02 – 15.03.2019

Do klasy I
1-29.03.2019